| 1/5 pistettä | matkakirja |

Resizer_15513765735200.jpeg

Väinö Salminen (1880-1947) oli kansanruonouden tutkija, opettaja ja Helsingin kansanrunoudentutkimuksen professori. Hän on kirjoittanut paljon kirjoja keräämistään kansanrunoista ja tätä aihetta tämäkin kirja Vaeltajan tarinoita liippaa.

Tämä kirja jakautuu sisällöllisesti kahteen osaan. Alkuosa kirjasta kertoo Väinö Salmisen lapsuudesta, nuoruudesta, opiskelusta. Jälkimmäinen osa taas runonkeräysmatkoista Pohjois-Suomeen.

Matkakirjana tämä jää sisällöllisesti kuitenkin tosi heppoiseksi.