| 5/5 pistettä | eräkirja | matkakirja |

kamtsatkaVälillä eteen sattuu kirjoja, jotka ylittävät kaikki odotukset. Pekka Pantsun Kamtsatka – Nuoren erämiehen muistoja on tällainen. Kirjan ainutlaatuisuus perustuu ajankohtaan, johon sen tapahtumat sijoittuvat.

Kirjalla on oikeastaan kaksi kirjoittajaa. Pekka Pantsu mainitaan kirjan kirjoittajana, mutta todellisuudessa sen kirjoitti 50 vuotta tapahtumien jälkeen Martti Issakainen Pekka Pantsun kertomusten ja muistiinpanojen pohjalta.

Pantsu lähti 1917 Venäjälle ja Kamtšatkan niemimaalle. Hänen lähtiessään Suomi oli osa Venäjää, mutta Pantsu siis jäi Kamtšatkalle Suomen itsenäistymisestä huolimatta, palaten sieltä vasta 1930. Kamtšatkalla hän eli korjakkien ja kamtsadaalien keskuudessa pienessä kylässä.

Kirjan on sisällöltään oikeastaan jaettavissa kahteen osaan. Ensimmäinen osa kertoo Pantsun elämästä Kamtšatkalla. Hän toimi metsästäjänä ja kalastajana ja näiltä osin kirja onkin tavallaan kokoelma metsästys- ja kalastustarinoita. Suurin osa tarinoita käsittelee karhujen metsästystä tai lohen kalastusta.

Pantsu kotoutuu Kamtšatkalle niin hyvin, että menee naimisiin ja saa tyttärenkin. Elämä on mallillaan. Vähitellen Venäjän vallankumouksen vaikutukset alkavat näkyä myös Kamtšatkalla. Merkittäväksi liikemieheksi alueella kohonnut Pantsu saa uusien vallanpitäjienkin puolelta vastuuta, mutta samalla vaatimuksia, jotka ovat mahdottomia toteuttaa.

Kamtšatkan kylille asetettavat kalansaalistavoitteet ovat niin suuret, että ne merkitsevät merkittävää ryöstökalastusta. Kun mahdottomat tavoitteet yhdistetään siihen, että epäonnistumisia ei suvaita ja siihen, että saalismäärien edes entisellä tasolla pitämisen kannalta välttämättömiä tarvikkeita ei ole saatavilla, alkaa Pantsulla vaihtoehdot olla vähissä. Koska tulevaisuus Siperian vankileirillä ei kiinnosta, päättää Pantsu paeta rakkaasta Kamtšatkastaan Kiinan kautta takaisin Suomeen.

Mielenkiintoista kirjassa on myös se, että siinä sivutaan monien suomalaisten kohtaloita, jotka jäivät Venäjälle Suomen itsenäistymisen jälkeenkin. Samaan aikaan Kamtšatkalla oli mm. tutkimusmatkailija Sakari Pältsi, mutta kirjan sivuilla kerrotaan myös suomalaisista kauppiaista, sairaanhoitajista, merenkävijöistä jne.

 

  • Weilin + Göös, 1980
  • 271 sivua
  • Mustavalkovalokuvia ja piirroksia